Lid worden van Quick Tennis

Om lid te worden van Quick Tennis hoef je maar een paar stappen te zetten. Het lidmaatschap valt samen met het bondsjaar (tevens contributiejaar) dat loopt van 1 januari t/m 31 december, en wordt zonder opzegging automatisch met één jaar verlengd.

Je klikt hier om het aanmeldingsformulier te openen, vult het in en verzendt het elektronisch naar de ledenadministratie. De pasfoto moet van het bestandstype JPG zijn met de afmetingen  35 x 45 mm. Leden die al via een andere vereniging beschikken over een KNLTB Bondsnummer hoeven geen pasfoto in te leveren en kunnen het Bondsnummer op het aanmeldingsformulier vermelden.

Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen dient derhalve te geschieden vóór 1 december van het kalenderjaar. Opzeggen in de loop van een bondsjaar geeft geen recht op restitutie van contributie.

Aanmelden als nieuw lid

Soorten lidmaatschap

Seniorlid

Degene, die vóór de eerste januari van het kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt.

Juniorlid

Degene, die vóór de eerste januari van het kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd niet heeft bereikt.

Tenniskids  

Voor kinderen t/m 12 jaar die voor het eerst kennismaken met de tennissport en  gaan deelnemen  aan de zomer-  of wintertenniskidstraining. Na deze trainingen wordt het lidmaatschap omgezet in het  aspirant juniorlidmaatschap. Tijdens de tenniskids trainingen is geen contributie verschuldigd.

Aspirant juniorlid

Degene die vóór de eerste januari van het kalenderjaar de twaalfjarige leeftijd niet heeft bereikt.

Daglid

Het daglidmaatschap is alleen bedoeld voor senioren. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • de banen mogen alleen op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur gebruikt worden. 
 • tennislessen kunnen ook alleen op de dagen en tijden als hiervoor genoemd,gevolgd worden.

Buiten de onder hiervoor genoemde dagen en tijden mag wel worden deelgenomen aan de clubevenementen.

Studentlid

Leden van Quick-Tennis die buiten een straal van 50 km. vanaf Oldenzaal gaan wonen en studeren en toch lid van de vereniging willen blijven. voorwaarden voor het student-lidmaatschap :

 • Seniorlid zijn van Quick-Tennis
 • Woonplaats en studieadres buiten een straal van 50 km.vanaf Oldenzaal
 • Wijziging in het studentlidmaatschap gaat in per 1 januari van het contributiejaar ná aanmelding en eindigt op 31 december wanneer wonen of studie buiten Oldenzaal niet meer van toepassing is. Opgave vóór  1 december!
 • Zorgdragen voor een actueel e-mail adres dat bekend is bij de ledenadministratie.

Jaarlijks zal, medio november, een e-mail worden gezonden aan alle tot dan toe bekende studentleden. De studentleden dienen vóór 30 november te bevestigen of het studentlidmaatschap nog van toepassing is en een kopie inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling mee te sturen waarna het studentlidmaatschap wordt verlengd.

Winterlid

Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden van andere verenigingen die op ons park graag ook ’s winters buiten willen blijven tennissen in de periode van 1 oktober to 1 april. Winterleden kunnen in deze periode naar keuze 3 of meer aaneensluitende maanden gebruik maken van de banen. Voor dit lidmaatschap geldt een separaat aanmeldingsformulier. Bondslidmaatschap via Quick-Tennis is verplicht.

Niet-actief lid

Bestaande leden, die om reden van gezondheid langere tijd niet kunnen tennissen wordt de mogelijkheid geboden het  “niet-actief” lidmaatschap aan te vragen.  De ledenadministratie zal de aanvraag beoordelen.

Ledenadministratie

De ledenadministratie van de vereniging wordt gedaan door  Cynthia Haafkes 
De taak van de Ledenadministrateur is:

 • In- en uitschrijven van leden
 • Het geven van informatie over lidmaatschappen en contributie
 • Het incasseren van contributie
 • Bijhouden van de ledengegevens in het afhangsysteem
 • Communicatie met de KNLTB over ledenmutatie’s
 • Verwerken van mutatie’s in het ledenbestand en het afhangsysteem.                                              

De ledenadministratie is bereikbaar via e-mail door hier te klikken.

Bardienstbijdrage

Seniorleden en dagleden betalen € 20,- bardienstbijdrage per jaar. Dit is geen contributie, maar is wel verplicht. Het bedrag is terug te verdienen door een bardienst te draaien. De vergoeding voor het draaien van een bardienst bedraagt 15 euro per keer met een maximum van 8 keer per jaar.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan online via het opzegformulier. Het lidmaatschap van Quick-Tennis wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen en uitsluitend per 1 januari van ieder jaar. Wil je het lidmaatschap beëindigen dan dient dat te gebeuren met een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de eerstkomende 1e januari dus vóór 1 december. Opzeggingen die nà 1 december binnenkomen zullen niet meer leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van het volgend kalenderjaar en de contributie dient dan ook volledig betaald te worden. Opzegging van het lidmaatschap is alleen gedaan als van de ledenadministratie een bevestiging is ontvangen.