Lid worden van Quick Tennis & Pádel

Om lid te worden van Quick Tennis hoef je maar een paar stappen te zetten. Het lidmaatschap valt samen met het bondsjaar (tevens contributiejaar) dat loopt van 1 januari t/m 31 december, en wordt zonder opzegging automatisch met één jaar verlengd.

Je klikt hier om het aanmeldingsformulier te openen en in te vullen. De pasfoto moet van het bestandstype JPG zijn met de afmetingen  35 x 45 mm. Leden die al via een andere vereniging beschikken over een KNLTB Bondsnummer hoeven geen pasfoto in te leveren en kunnen het Bondsnummer op het aanmeldingsformulier vermelden.

Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen dient derhalve te geschieden vóór 1 december van het kalenderjaar. Opzeggen in de loop van een bondsjaar geeft geen recht op restitutie van contributie.

Aanmelden als nieuw lid? Klik hier!

 

Soorten lidmaatschap Tennis

Kennismakingsabonnement Tennis
Je maakt gedurende 3 maanden onbeperkt gebruik van de buitenbanen. Na 3 maanden kies je er voor om te stoppen of je wordt lid.

Seniorlid
Degene, die vóór de eerste januari van het kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt.

Junior t/m 17
Degene, die vóór de eerste januari van het kalenderjaar de zeventienjarige leeftijd niet heeft bereikt.
Als Jeugdlid ben je kosteloos ook Padellid.

Tenniskids 
Voor kinderen t/m 12 jaar die voor het eerst kennismaken met de tennissport en  gaan deelnemen  aan de zomer-  of wintertenniskidstraining. Na deze trainingen wordt het lidmaatschap omgezet in het  aspirant juniorlidmaatschap. Tijdens de tenniskids trainingen is geen contributie verschuldigd.

Junior t/m 12
Degene die vóór de eerste januari van het kalenderjaar de twaalfjarige leeftijd niet heeft bereikt.

Daglid
Het daglidmaatschap is alleen bedoeld voor senioren. Hiervoor gelden de volgende regels:
De banen mogen alleen op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur gebruikt worden.
Tennislessen kunnen ook alleen op de dagen en tijden als hiervoor genoemd,gevolgd worden.
Buiten de onder hiervoor genoemde dagen en tijden mag wel worden deelgenomen aan de clubevenementen.

Studentlid
Leden van Quick-Tennis die buiten een straal van 50 km. vanaf Oldenzaal gaan wonen en studeren en toch lid van de vereniging willen blijven. voorwaarden voor het student-lidmaatschap:
Seniorlid zijn van Quick-Tennis
Woonplaats en studieadres buiten een straal van 50 km.vanaf Oldenzaal
Wijziging in het studentlidmaatschap gaat in per 1 januari van het contributiejaar ná aanmelding en eindigt op 31 december wanneer wonen of studie buiten Oldenzaal niet meer van toepassing is.
Opgave vóór  1 december!
Zorgdragen voor een actueel e-mail adres dat bekend is bij de ledenadministratie.
Jaarlijks zal, medio november, een e-mail worden gezonden aan alle tot dan toe bekende studentleden. De studentleden dienen vóór 30 november te bevestigen of het studentlidmaatschap nog van toepassing is en een kopie inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling mee te sturen waarna het studentlidmaatschap wordt verlengd.

Winterlid
Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden van andere verenigingen die op ons park graag ook ’s winters buiten willen blijven tennissen in de periode van 1 oktober to 1 april. Winterleden kunnen in deze periode gebruik maken van de buitenbanen. Voor dit lidmaatschap geldt een separaat aanmeldingsformulier. Bondslidmaatschap via Quick-Tennis is verplicht.

Niet-actief lid
Bestaande leden, die om reden van gezondheid langere tijd niet kunnen tennissen wordt de mogelijkheid geboden het  “niet-actief” lidmaatschap aan te vragen.  De ledenadministratie zal de aanvraag beoordelen.

Soorten lidmaatschap Pádel

Het lidmaatschap voor padel bedraagt per jaar of als vermeld:

Kenninsmakingsabonnement 3 maanden   € 40,00. Na 3 maanden stoppen of lid worden.
Padel voor leden (senior) Quick Tennis       € 60,00
Padel voor niet-leden (senior)                     € 100,00
Padel voor leden (junior) Quick Tennis        gratis
Padel voor niet-leden (junior)                      € 25,00
Padel en tennis voor niet-leden (senior)     € 230,00
Losse baanhuur € 20,- per baan per uur.   € 20,00 Dit is geen lidmaatschap. Baan huren moet via https://tco.baanhuur.nl

 


Ledenadministratie

De ledenadministratie van de vereniging wordt gedaan door  Cynthia Haafkes 

De taak van de Ledenadministrateur is:
In- en uitschrijven van leden
Het geven van informatie over lidmaatschappen en contributie
Het incasseren van contributie
Bijhouden van de ledengegevens in het afhangsysteem
Communicatie met de KNLTB over ledenmutatie’s
Verwerken van mutatie’s in het ledenbestand en het afhangsysteem.
De ledenadministratie is bereikbaar via e-mail door hier te klikken.

Bardienstbijdrage
Seniorleden en dagleden betalen € 20,- bardienstbijdrage per jaar. Dit is geen contributie, maar is wel verplicht. Het bedrag is terug te verdienen door een bardienst te draaien. De vergoeding voor het draaien van een bardienst bedraagt 15 euro per keer met een maximum van 8 keer per jaar.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen kan online via het opzegformulier.
Het lidmaatschap van Quick-Tennis wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen en uitsluitend per 1 januari van ieder jaar. Wil je het lidmaatschap beëindigen dan dient dat te gebeuren met een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de eerstkomende 1e januari dus vóór 1 december. Opzeggingen die nà 1 december binnenkomen zullen niet meer leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van het volgend kalenderjaar en de contributie dient dan ook volledig betaald te worden.
Opzegging van het lidmaatschap is alleen gedaan als van de ledenadministratie een bevestiging is ontvangen.