Inschrijven als nieuw lid

Hartelijk dank voor je belangstelling in onze tennisvereniging! Gebruik het onderstaande formulier om je als nieuw lid aan te melden bij Quick Tennis. De ledenadministratie zal je aanvraag vervolgens verwerken. Vergeet de pasfoto niet i.v.m. de spelerspas. Heb je nog vragen over lidmaatschap? Mail dan door hier te klikken.

Inschrijven nieuwe leden

(t.b.v. afschrijven contributie)

Het is mij bekend dat het lidmaatschap wordt aangegaan voor één contributiejaar (= één kalenderjaar). Het "lopende" jaar staat gelijk aan één kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient plaats te vinden door hiervan melding te doen vóór 1 december. Afmelding kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar ledenadministratie@quicktennis.nl.

Doorlopende machtiging

  • IncassantlD: NL63ZZZ4OO743O4OOAO
  • Kenmerk machtiging: lidmaatschapsnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Quick-Tennis doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Quick-Tennis. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Heb je al een KNLTB Bondsnummer, dan graag hier invullen.

TENNISKIDS: Leeftijd tot 10 jaar en een lidmaatschap voor een half jaar, na afloop van de tenniskids-training kan het lidmaatschap worden omgezet in een aspirant junior-lidmaatschap.

(De pasfoto wordt gebruikt op de spelerspas)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.