Opzeggen lidmaatschap

Vul het onderstaande formulier om je lidmaatschap van Quick Tennis op te zeggen. Het lidmaatschap van Quick-Tennis wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen en uitsluitend per 1 januari van ieder jaar. Wil je het lidmaatschap beëindigen dan dient dat te gebeuren met een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de eerstkomende 1e januari dus vóór 1 december. Opzeggingen die nà 1 december binnenkomen zullen niet meer leiden tot beëindiging van het lidmaatschap van het volgend kalenderjaar en de contributie dient dan ook volledig betaald te worden. Opzegging van het lidmaatschap is alleen gedaan als van de ledenadministratie een bevestiging is ontvangen. Voor vragen of meer informatie mail je naar de ledenadministratie door hier te klikken.

Opzeggen lidmaatschap

Je bondsnummer staat vermeld op je tennispas.